Stambeno poslovni objekat, spratnosti 2Po+P+6+Pk, bruto površine Pbrgp=8.577 m2, namenjen je kupcima koji zahtevaju istinski kvalitet stanovanja i poslovanja. Objekat je ugaoni i jednostrano uzidan. U oblikovanju objekta upotrebljen je moderan arhitektoski izraz i savremeni građevinski materijali. Objekat ima podzemnu garažu u dva nivoa, sa 63 parking mesta.
Poslovanje je predviđeno u okviru prizemlja, I i II sprata. Na II spatu nalaze se 4 poslovna apartmana, površine P=17-25 m2. Projektom je predviđeno 46 stambenih jedinica, različite strukture i površina - od jednosobnih do troiposobnog, min P=25,50 m2 do max P=138 m2. U želji da budućim kupcima prostora obezbedimo istinski kvalitet savremenog koncepta stanovanja i poslovanja, predvideli smo dodatne sadržaje namenjene relaksaciji: teretana, bazen, kuglana.