Zgrada

Stambeno poslovni objekat, spratnosti 2Po+P+6+Pk, bruto površine Pbrgp=8.577 m2. Objekat je ugaoni i jednostrano uzidan. U oblikovanju objekta upotrebljen je moderan arhitektoski izraz i savremeni građevinski materijali. Objekat ima podzemnu garažu u dva nivoa, sa 63 parking mesta.

Kompletnu brigu o sigurnosti, obezbeđenju i odrđavanju stambenog poslovnog objekta preuzeće na sebe specijalizovani servis za održavanje objekata.

Klikni na sliku za uvećanje
3d prikaz
Klikni na sliku za uvećanje
3d prikaz
Klikni na sliku za uvećanje
3d prikaz
Klikni na sliku za uvećanje
3d prikaz
Klikni na sliku za uvećanje
3d prikaz
Klikni na sliku za uvećanje
3d prikaz
Klikni na sliku za uvećanje
3d prikaz
Klikni na sliku za uvećanje
3d prikaz