Klikni na sliku za uvećanje
lokacija
Klikni na sliku za uvećanje
lokacija
Klikni na sliku za uvećanje
lokacija
Klikni na sliku za uvećanje
lokacija
Klikni na sliku za uvećanje
lokacija
Klikni na sliku za uvećanje
lokacija
Klikni na sliku za uvećanje
3d prikaz
Klikni na sliku za uvećanje
3d prikaz
Klikni na sliku za uvećanje
3d prikaz
Klikni na sliku za uvećanje
3d prikaz
Klikni na sliku za uvećanje
3d prikaz
Klikni na sliku za uvećanje
3d prikaz
Klikni na sliku za uvećanje
3d prikaz
Klikni na sliku za uvećanje
3d prikaz
Klikni na sliku za uvećanje
3d prikaz

 

Paralelno uz autoput E-70, na deonici Beograd – Zagreb, smer ka Beogradu, u dužini od 350m uz autoput, posedujemo atraktivniju lokaciju površine cca 10ha.

Lokacija ima direktan prilaz sa autoputa. Paralelno autoputu, sa zadnje strane parcele, nalazi se put lokalnog karaktera, koji po Prostornom urbanističkom planu za SO Surčin dobija status puta od privrednog značaja.

Lokacija je u okviru privredne zone Beograda. Udaljenost od aerodroma Nikola Tesla iznosi 4km, a od centra Beograda 19 km.

Po usvojenom prostornom planu iz aprila 2008. godine na lokaciji je predviđena mogućnost gradnje od 60.000,00 m2.

Lokacija se nalazi između obrenovačke i dobanovačke petlje. U neposrednoj blizini u toku je izgradnja nove petlje koja spaja novosadski put i autoput Beograd – Zagreb. S obzirom na blizinu ove tri petlje, lokacija ima centralni položaj u odnosu na regionalne puteve u Srbiji i regionu.

Lokacija je vidno obeležena, ograđena zaštitnom ogradom sa ulaznim automobilskim i pešačkim kapijama. Osim javnog osvetljenja uz deo autoputa, lokacija je po granici parcele osvetljena reflektorima. Lokacija je pod najsavremenijim video nadzorom, a prisutno je i fizičko obezbeđenje 24h.